Лятно работно време на пекарните – всеки ден от 10:00 до 18:00 ч.

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА https://mrhruples.eu 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящите общи условия („Общите условия“) уреждат реда и начина за ползване на Интернет магазина https://mrhruples.eu („Интернет магазина/ът“) и извършването на покупки чрез него от страна на всеки потребител.

2. Интернет магазинът е собственост на: Тейк а Кейк ООД ЕИК: 201219878 ДДС № BG201219878 Адрес: гр. София 1582, жк Дружба 2, бл. 405, вх. А, ет. 2, ап. 6, МОЛ: Иван Благоев, Тел.: 0888409609, e-mail: contact@take-a-cake.eu („Търговеца/ът“).

3. В случай на въпроси може да използвате и формата в Интернет магазина Свържи се с нас. Тази форма може да намерите и при всеки продукт под „Имаш въпроси“. 

4. Когато ползвате Интернет магазина или правите поръчка в него, Вие предоставяте определени Ваши лични данни. Търговецът обработва Вашите лични данни съгласно Политика за защита на личните данни на Тейк а Кейк ООД, с която можете да се запознаете тук.

II. ПОРЪЧКА

5. За да направите покупка през Интернет магазина е необходимо да направите поръчка след като изберете желания от Вас продукт по вид и количество (пакет от определен грамаж и брой).

6. До снимката на всеки продукт  може да намерите: точното му описание, състава му с указани алергени, хранителни стойности, продажна цена за една бройка или сет с включен ДДС.

7. Поръчки могат да бъдат направени най-късно до два часа преди избрания от Вас часови интервал за доставка/получаване от пекарната. Поръчки за същия ден приемаме до 14.00 часа. Ако поръчате след 14.00 часа, можете да изберете двучасов интервал за доставка, най-рано,на следващия ден между 10.00 и 18.00 часа или за всеки друг ден между 8.00 и 18.00 часа. Поръчки за по-големи количества за следващия ден приемаме до 14.00 часа на текущия ден.

8. Когато избирате дата за доставка/получаване, изберете и часови интервал.

9. При описанието на продукта може да намерите допълнителна информация как да направите поръчката и условията на доставка/получаване. 

10. Във Вашата кошница ще получите информация за Вашата поръчка: вид на продукта, количество, крайна продажна цена с включен ДДС, дата и часови интервал на доставка или получаване. Може да добавите промо код.

11. Може да продължите пазаруването, да редактирате поръчката или да завършите поръчката като натиснете „Поръчай до адрес или вземи от пекарна“.

12. За да завършите поръчката трябва да влезете или като „гост“, или чрез профилите Ви в Google, Facebook или в Интернет магазина. Може да се регистрирате тук. След това ще имате възможност да изберете дали да получите поръчката си на посочен от Вас адрес или в избрана от Вас пекарна. Можете да изпратите и послание, ако сте избрали поздравителна картичка. Следва да изберете и един от посочените начини на плащане. Накрая, ще Ви дадем възможност да прегледате още веднъж Вашата поръчка и да я редактирате, ако желаете. При това съобщение ще получите и информация за общата крайна цена на поръчката Ви, която ще включва общата продажна цена на избрания от Вас продукт, аксесоарите и цената на доставката, ако сте избрали този начин на получаване.

13. След като прегледате поръчката ще трябва да се запознаете и приемете настоящите Общи условия и ако сте гост – да се запознаете с политиката за защита на личните данни. Трябва и да посочите дали имате навършени 16 г. Ако влезете с Вашия профил в Google, Facebook или Интернет магазина Вие се запознавате с Политиката за защита на личните данни и да декларирате, че имате навършени 16 г. при влизане в профила си. Поръчката ще бъде завършена с натискане на бутона „Завърши поръчката“. Вие ще получите детайлитена поръчката на дадения от Вас имейл адрес. Ще се свържем с Вас по имейл или по телефон, за да потвърдим Вашата поръчка.

14. Търговецът си запазва правото да направи отказ на поръчка в случай, че стоките не са налични или не могат да бъдат подготвени в срок. В този случай, Търговецът ще Ви уведоми за в рамките на работния ден с имейл или по телефона. Ако сте платили поръчката, можете да откажете поръчката и да получите предплатената сума обратно, или да получите други заместващи продукти.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

15. Вашата поръчка може да изпълним като я:

i. Доставим на посочен от Вас адрес в гр. София; или

ii. Предадем в избрана от Вас пекарна на Тейк а Кейк ООД в гр. София.

16. Търговецът изпълнява поръчките всеки ден от 8.00 часа до 18.00 часа. Когато поръчката за следващия ден е направена след 14 часа, ние ще изпълним поръчката в избран от Вас часови интервал от 10.00 часа до 18.00 часа.

17. Цената на доставката до адрес се определя в зависимост от зоната, където се намира адреса. Повече информация за цените на доставка може да намерите тук

18. Вие не заплащате разходи за доставка, когато получавате поръчката в пекарна.

19. Търговецът носи изцяло риска от повреждане на стоката по време на доставката. Веднага след предаване на поръчката на Вас или на посочено от Вас лице, рискът се прехвърля върху Вас.

20. При получаване на стоката Вие или посоченото от Вас лице трябва да прегледате продуктите за съответствие с поръчката от гледна точка на вид продукти, количество и качество. Ако няма несъответствия с поръчката, Вие се разписвате в дневен протокол за доставките срещу Вашата поръчка, с което удостоверявате, че тя е получена без възражения. Ако установите несъответствия, трябва да посочите това в отделен протокол, който ще Ви бъде предоставен от нашия доставчик или служител в пекарната. Протоколът за несъответствиятрябва да бъде подписан, в два екземпляра, в присъствието на доставчика или на нашия служител в пекарната. В случай, че доставката не съответства на поръчката, Вие имате право да откажете да я приемете и да получите платената сума обратно или да получите друга заместваща доставка, без да правите допълнителни разходи за това. Ако в протокола няма забележки ще считаме, че приемате поръчката без такива.

21. Ако изпълнението на поръчката не бъде извършено в посочения от Вас срок, Вие имате право да поискате да Ви доставим поръчката в допълнително определен срок. Ако Вашият интерес е бил да получите поръчката в първоначално определения срок, може да я откажете и да получите платената за това сума. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение или ненавременно изпълнение на поръчката при посочени грешни адрес, лице за контакти и/или телефон, както и ако не намерим на посочения от Вас адрес лице, което да я приеме, или никой не се яви в посочената пекарна, както и при забавяне на изпълнението поради извънредни обстоятелства извън волята на Търговеца.

IV. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ НА СТОКАТА

22. Търговецът слага етикети на всяка опаковка, която дава информация съгласно изискванията на приложимото законодателство.

V. ЦЕНИ

23. Цените, посочени на сайта са продажни цени с вкл. ДДС.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

24. Вие, като потребител на Интернет магазина, може да разглеждате и да поръчвате обявените в него стоки. 

25. Вие имате право да искате информация за състоянието на своята поръчка.

26. Вие носите отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, ако сте се регистрирали в Интернет магазина, както и за всички действия, извършвани от Вас или трети лица при тяхното използване. Вие сте длъжни незабавно да уведомявате Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на Вашето потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

27. Всеки потребител на Интернет магазина се задължава при неговото ползване.

i. да спазва приложимите български и международни нормативни актове, добрите нрави и Интернет етиката;

ii. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в ресурси или софтуер на трети лица;

iii. да не извършва злоумишлени действия;

iv. да обезщети Търговеца и всички трети лица за претърпените вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, които са резултат от нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

28. За целите на поръчката Вие трябва да посочите точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да платите цената на стоката и разходите по доставката, когато сте избрали този начин за получаване на поръката, и да осигурите получаване на поръчката.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

29. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват Интернет магазина.

30. Търговецът има право по всяко време да прекрати, временно да спре или промени предоставяните услуги на Интернет магазина, без предварително уведомяване, когато потребителите ги ползват в нарушение на приложимото право, настоящите Общи условия, добрите нрави и Интернет етиката, както и във всички случаи на необходимост по преценка на Търговеца.

31. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на линкове или информация, до която потребителите на Интернет магазина достигат чрез него.

32. Търговецът се задължава да достави поръчката в срока, заявен от Вас и в състояние, годно за обикновеното ѝ ползване.

33. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя, които не са пряка и непосредствена последица от ползването на Онлайн магазина.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И СПОРОВЕ

34. Общите условия, както и предлаганите стоки и услуги, могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, когато това се налага с оглед промени в приложимото право, пазарните условия и условията на предлагане на Търговеца. Търговецът се задължава да уведоми потребителите за промените по подходящ начин.

35. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът ще бъде разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

36. Общите условия са изготвени на български и английски език.

Настоящите Общи условия за ползване на Интернет магазина https://mrhruples.eu са актуални към 15.06.2022.